Cirka 60 av alla barn- och ungdomsföreningar i Jönköpings län erbjuder parasport. Enligt Smålands parasportsförbund är det betydligt fler än vad det var för ett antal år sedan och förbundet vittnar om ett ökat engagemang från föreningarnas sida. Trots det är det få av elitlagen i länet som har ett lag för paraidrottare.