Härligt härligt, men farligt farligt. Höga temperaturer stressar kroppen. Inte minst äldre och kroniskt sjuka är utsatta.  Förra årets värmebölja orsakade 600 extra dödsfall. Sverige är alltför dåligt rustat. Det är rent vansinne att äldreboenden och sjukhus saknar luftkonditionering.