Haverikommissionen får troligen delta när svarta lådorna öppnas.