Undersköterskan: ”Det är liksom inget stopp, det bara kommer fler och fler patienter.”