När Dennis Zawilo i Malmö fick covid-19 var han glad för att han klarade sig för att bli allvarligt sjuk. Då anade han inte att han en månad efter han tillfrisknat skulle behöva intensivvård för den ovanliga följdsjukdomen MIS-C.