På mässan Framtid Västra Götaland fick deltagarna bestämma vilken som är den viktigaste framtidsfrågan för regionen.