Brist på soldater och mobiliseringen går långsamt • Andrij: Vi krigserfarna måste alltid tillbaka.