Den senaste veckan har Sverige haft den högsta genomsnittliga dödsiffran i världen, sett till antal invånare, enligt statistik från Our world in data. Men jämförelsen ifrågasätts från svenskt håll. – Det är inte så enkelt att jämföra antal döda eftersom länderna räknar på olika sätt, säger statistikprofessor Dan Hedlin.