Siffrorna för reklamintäkterna hos svenska medier med nyhetsjournalistik presenteras.