Svartmunnad smörbult är en främmande art i våra vatten. Vid provfisket i Mysingen utanför Nynäshamn för tre år sedan fastnade närmare 1 900 stycken i näten – men hur ser det ut idag? Vi följde med på provfiske av svartmunnad smörbult.