Bilder i sociala medier visar hur den islamska regimens grundares barndomshem brinner.