Flera publicister, författare och forskare talar om media i nutid och gör en historisk tillbakablick.