Flera publicister, författare och forskare talar om media i nutid och ger en historisk tillbakablick.