Skolkoncern lockar med ”bästa legitimerade lärarna”.