Efter domen i det uppmärksammade målet om dödsskjutningarna och dödsmisshandeln i Vivalla förra året kritiserade åklagarna tingsrättens hantering i skarpa ordalag inför överklagandet till Göta Hovrätt. Nu ger hovrätten åklagarna delvis rätt och har beslutat att rättegången ska tas om.