Problemen med att de nationella proven läcker ut till eleverna fortsätter. Denna gång är det niondeklassarna som i förväg fått veta vilka ämnen de ska skriva uppsats om.