Sedan den fruktade hästsjukdomen EHV-1, den neurologiska formen, upptäckts på hästar på Mantorps travskola går SVA nu ut med information om aktuellt smittläge och hantering av utbrottet.