Barn och ungdomar i vårt län som mår psykisk dåligt får vänta alltför länge på vård. Under de senaste åren har väntetiderna till behandling och utredning blivit totalt oacceptabel.