Forskare från Europa har i veckan lärt sig mer om mygg och vectorburna virus. Hur sprids virus så som Zika och West Nile – kan vi få dem hit till norra Europa? Det är frågor som undersöks nu vid en kurs på Umeå universitet.