Sanna Lundell, Markus Krunegård och Tony Irving. Det är några av de tävlande när frågesporten "Alla mot alla" avslöjar sina första deltagare för säsongen.