I tuffa tider måste också företag bära sin del av kostnader och förluster.