För en vecka sedan gav regeringen ett tidsbegränsat tillstånd till Cementa att fortsätta bryta sten. Men flera organisationer överväger nu att överklaga beslutet till högsta förvaltningsdomstolen. En av dem är Urbergsgruppen.