Vad pratar man om på lunchrasten? Och var får man egentligen sätta sig när chefen säger att det är ”fria” arbetsplatser? Det är några av alla de oskrivna regler som kan finnas på en arbetsplats. Om man har autism kan rasterna därför vara svårare än själva arbetsuppgiften. Nu startar ett pilotprojekt där arbetsstödjare ska hjälpa till med bland annat oskrivna regler.