Två författare lämnar Nobelkommittén: Kristoffer Leandoer och Gun-Britt Sundström.  ”Jag har varken har tålamod eller tid att vänta in resultatet av det förändringsarbete som satts i gång”, skriver Kristoffer Leandoer i Svenska Dagbladet.