Sextimmarsdagen har debatterats sedan 70-talet men låter vänta på sig.