Från och med första april ska länsstyrelsen i Kronoberg hjälpa jordbrukare från hela landet med stödfrågor.