Fem kommuner i Dalarna har tagit emot flyktingar från Afghanistan efter att talibanerna tog kontroll över landet. Totalt har 25 personer kommit från Afghanistan till Dalarna. Samana och Mohammad Ali är två av dem som nu bor i Älvdalen.