Det hände egentligen när svensksomalier började dö av smittan i Järvaområdet.