Här är personerna i den dolda Facebook-gruppen Mewas som fick hård kritik i Sveriges Radio.Forskare, professorer, läkare och andra som är starkt kritiska till Sveriges officiella coronastrategi.De anklagas för att sprida hot och hat, gruppens grundare drar paralleller till nazismen – men de tillbakavisar kritiken.– Många i gruppen är arga på Sveriges strategi och delar av mediebevakningen, men...