Helt ovetandes om varandra bestämde sig Sanna Agnes och Maria Flores, båda boende i Stockholm, att bila upp till Harads för att delta i Missing Peoples stora sökinsats i helgen efter försvunne Mikael Simonsson.