Mängder av insatser från myndigheter har varit verkningslösa.