Den amerikanska senaten har bestämt datum för när den ska rösta om Amy Coney Barretts plats i Högsta domstolen.