Många svenskar vet inte om att deras beslut om tillfällig föräldrapenning eller försörjningsstöd fattas av en dator istället för av en tjänsteman. Nu visar en studie som bland annat forskare från Örebro universitet deltagit i att datoriserade beslut visserligen ökar effektiviteten – men bland medborgarna sjunker förtroendet för myndigheterna.