Att tolv av SL:s biljettkontrollanter nu bär kroppskameror har väckt frågor hos Datainspektionen som nu vill granska användningen. – Det kan vara väldigt integritetskänsliga personuppgifter som behandlas när man tar upp ljud och bild på allmän plats, säger Nils Henckel som leder granskningen.