Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att utvärdera lagen om hemlig dataavläsning, för att ta se om den ska permanentas.