De ledande politikerna i Härjedalen anser att E45:ans nuvarande sträckning är mycket viktig för Sveg.