Psykologen: Lättköpta teorier som kan få svåra konsekvenser.