Den stora stålsatsningen kräver ett område som motsvarar 714 fotbollsplaner – och markbristen i Luleå gjorde att Boden blev vinnare. Men kommunledningen är ändå nöjd och menar att det handlar om samarbete på en gemensam arbetsmarknad.