Under torsdagen lystes flera platser i Uppsala upp av en orange färg. Manifestationen ”Orange day” genomförs världen över och ska uppmärksamma våld mot kvinnor. Samtidigt inför Uppsala kommun en nollvision i frågan.