Med hjälp av särskilda cykel-, bil- och verktygspooler vill Bostaden i Umeå få sina hyresgäster att sluta med bilen och börja cykla istället. Samtidigt höjer man kostnaden för parkeringsplatser för de boende, som ett led i ett hållbarhetstänk som man vill införa.