Annan leverantör än Sverige och Norge • ”Den ökade efterfrågan var enkel matte.”