Få ämnen rör upp så starka känslor som nyhetsrapportering om klimatet. Vissa menar att SVT har rapporterat för lite i den här för framtiden så viktiga fråga. Men så finns också en liten, men högljudd, grupp som menar att vi rapporterar osakligt i frågan. De hänvisar till studier som visar på helt andra resultat än vad FN:s klimatpanel IPCC gör.