Varbergs kommun har nu utrett de allvarliga bristerna inom hemtjänsten i Veddige som uppmärksammats av anhöriga. Tre huvudsakliga orsaker ska ha lett till att personalen brustit i sina uppgifter: Ökning av antalet brukare, omsättning av personal och bristande kompetens.