Hur kommer det sig att ett verkningslöst piller faktiskt kan lindra smärta? Enligt placeboforskaren Karin Jensen beror det på förväntningar, antingen dina egna eller andras. På det sättet kan placebo fungera även på små barn och djur.