När elen tryter i ledningarna i Sverige startar Karlshamnsverket som eldar med olja och som släpper ut koldioxid, vilket bidrar till klimatförändringarna. Men måste Sveriges reservkraft vara beroende av olja? Svaret på den frågan har Magnus Genrup på Lunds tekniska högskola.