Det kan vara svåra markförhållanden och många markavtal. Men ett för litet kundunderlag och bristande lönsamhet i fiberutbyggnaden är också orsaker till varför bredbandsutbyggnaden på landsbygden dröjer.