Sedan två år tillbaka har Växjö kommun ersatt nästan allt ris på skolmenyerna med bland annat matvete. Ett alternativ som kommunen menar ska vara både mer klimatsmart och hälsosammare.