Minskande befolkning gör turism till en viktig inkomstkälla i Japan, där antalet besökare slår nya rekord i år. Men missnöjet med massturismen ökar.