Om du någon gång råkat ut för tågförsening är det stor sannolikhet att det har handlat om ett problem med en kontaktledning. Men vad gör den här ledningen, och varför kan vi inte bara gräva ner den i marken?