På 30 sekunder får du en förklaring till en av orsakerna till varför det är brist på vårdplatser på sjukhusen.